පන්සල් යාම පසුගාමි ක්‍රියාවක් කියමින් විජිත හේරත් නව වසරේ දෙවියන්ගේ පිහිට පතයි?

වාමාංශික විප්ලවකාරී දේශපාලන සංවිධානයක් ලෙස බිහිවූ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පසුකලකදී සිය විප්ලවකාරී ව්‍යුහයෙන් මිදී, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදි දේශපාලන ප්‍රවාහයට එක්විය. පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේදී ඔවුන් ජාතික ජනතා බලවේගය (NPP) නම් සංවිධානයක් ජනාධිපති ධූරය සඳහා තරඟ වැදුණේය. එහිදී ඔවුන් ලැබූ පරාජයෙන් පසු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායකයන් ඉලක්ක කර ගනිමින් සමාජ මාධ්‍ය ජාලා තුල විවිධ ප්‍රවෘත්ති සහ සටහන් ඉදිරිපත් වෙනවා දක්නට […]

Continue Reading